Zarządzanie działem

Kierownik Katedry: dr hab., prof. Petrus Roman

Deputy Head of Department: CSc (Phys.& Math.), Assoc. prof. Fedir Honchar

Оновлено 4 miesiące 3 tygodnie тому