Gestión de departamentos

Jefe del departamento: Ph.D., prof. Petrus Roman

Deputy Head of Department: CSc (Phys.& Math.), Assoc. prof. Fedir Honchar

Оновлено 4 meses 3 semanas тому