Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах
Муляревич О. В.
Голембо В. А.
кандидата технічних наук
28.10.2016
Д 35.052.08
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення
Луцюк І. В.
Вахула Я.І.
доктора технічних наук
17.10.2016
Д 35.052.09
Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування
Палюх А. І.
Благута Р. І.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України
Коваль Ю. Є.
Гумін О. М.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства
Холявка Л. Ю.
Князь С. В.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство
Федорчак О. Є.
Георгіаді Н. Г.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань
Федевич Л. С.
Алєксєєв І.В.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами
Івашків О. П.
Братичак М. М.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Розвиток диверсифікації на підприємствах
Дрималовська Х. В.
Скибінський О. С.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками
Радь Н. І.
Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір
Стахура Б.І.
Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження
Білас А. І.
Камінська Н. В.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Розвиток системи управління житловим фондом в Україні
Мороз Н. В.
Алєксєєв І. В.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств
Нагірна М. Я.
Мельник О. Г.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
Цьвок М. С.
Остапенко О. І.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр
Андрусишин Р. М.
Гарасимів Т. З.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля
Синявский А.Т.
Назарчук З. Т.
доктора технічних наук
08.09.2016
Д 35.052.05
Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів
Гожий О. П.
Бідюк П. І.
доктора технічних наук
26.08.2016
Д 35.052.14
Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод
Вронська Н. Ю.
Мальований М. С.
кандидата технічних наук
05.07.2016
К 35.052.22
Становлення судової системи України (1991 – 2012 рр.): історико-правовий аспект
Охотницька Н. В.
Паньонко І. М.
кандидата юридичних наук
04.07.2016
Д 35.052.19
Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки
Шмігельська Н. О.
Хомишин І.Ю.
кандидата юридичних наук
04.07.2016
Д 35.052.19
Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем
Пастернак І. І.
Морозов Ю. В.
кандидата технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.08
Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень
Сафоник А. П.
Бомба А. Я.
доктора технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.05
Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень
Присяжнюк О. В.
Бомба А. Я.
кандидата технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.05
Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності
Яцків В. В.
Саченко А. О.

Юрген Зік
доктора технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.08
Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
Ромців О. І.
Ортинський В. Л.
кандидата юридичних наук
30.06.2016
К 35.052.23
Підвищення якості сприйняття послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE
Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді
Климаш М. М.
кандидата технічних наук
29.06.2016
Д 35.052.10
Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.)
Царук О. В.
Онишко О. Б.
кандидата юридичних наук
22.06.2016
Д 35.052.19
Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект
Семенюк І. Я.
Бігун В. С.
кандидата юридичних наук
22.06.2016
Д 35.052.19
Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України
Волоско Я. О.
Бортник Н. П.
кандидата юридичних наук
21.06.2016
Д 35.052.19