Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Історія кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності створена відповідно до наказу Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №72-10 від 27.04.2012 р. і рішення Вченої ради цього ж вищого навчального закладу (протокол №52 від 24.04.2012 р.) на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту. З моменту заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна. У межах кафедри сьогодні здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 073 «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Управління митною діяльністю») і 051 «Економіка» (спеціалізація «Прикладна економіка»).

Необхідність відкриття кафедри визначалась низкою чинників.

По-перше, сучасний етап розвитку національної економіки характеризується яскраво вираженими глобалізаційними та інтеграційними тенденціями, що зумовлює високий рівень взаємодії вітчизняних суб’єктів господарювання із іноземними контрагентами (споживачами, постачальниками, посередниками, інвесторами тощо). За даними офіційної статистики, понад 80% вітчизняних підприємств є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що формує на ринку попит на кваліфікованих фахівців у сфері ЗЕД, які зможуть на належному рівні здійснювати управління ЗЕД, забезпечувати якісне виконання зовнішньоекономічних операцій, співпрацювати з іноземними інвесторами тощо.

По-друге, тенденція до створення транснаціональних корпорацій, міжнародних корпорацій, холдингів, концернів та інших міжнародних об’єднань суттєво змінює вимоги до підготовки фахівців, здатних працювати на міжнародному ринку, зумовлює необхідність формування нових універсальних і вузькоспеціалізованих компетенцій фахівців у сфері ЗЕД з урахуванням характеристик міжнародного середовища функціонування та світових економічних викликів.

По-третє, у зв’язку з тим, що у Західному регіоні відсутні вищі навчальні заклади, які б здійснювати системно-комплексну підготовку фахівців у сфері митної діяльності, створення кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, однією із цілей якої є забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, здатних ефективно реалізовувати митну діяльність на усіх рівнях національної економіки (підприємствах, структурних підрозділах митниці, регіональних та центральних органах державної влади тощо), дає змогу ліквідувати цю прогалину. Особлива нагальність підготовки фахівців у митній сфері підтверджується тим фактом, що лише на теренах Львівської області функціонує низка митних постів Львівської митниці ДФС України (наприклад, «Львів-аеропорт», «Стрий», «Дрогобич», «Броди», «Городок», «Сокаль», «Рава-Руська», «Мостиська», «Краковець», «Смільниця» тощо). У них виникає гостра необхідність у висококваліфікованих управлінцях, а також фахівцях, які зможуть забезпечити на належному професійному рівні митний контроль, пропуск та митне оформлення товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України, юридичних та фізичних осіб, які переміщуються автомобільним, залізничним транспортом; митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності через митний кордон України; митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, зокрема недержавних операторів зв'язку; митний контроль та митне оформлення товарів і речей громадян, які переміщуються на постійне місце проживання, митне оформлення гуманітарної допомоги; митний контроль та митне оформлення транспортних засобів фізичних та юридичних осіб; митний контроль та митне оформлення повітряних суден міжнародного сполучення.

По-четверте, створення кафедри підтверджується практичною доцільністю, продиктованою умовами реальної діяльності підприємств, організацій, які на теренах Західного регіону України є активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності, але не мають достатньо кваліфікованих фахівців. Моніторинг, проведений серед підприємств та організацій Західного регіону, підтверджує потребу у кваліфікованих фахівцях у сфері зовнішньоекономічної та митної діяльності, зокрема, у менеджерах ЗЕД різного рівня, фахівцях з експорту та імпорту, митних декларантах тощо. Враховуючи наявну потребу регіону у фахівцях із зовнішньоекономічної та митної діяльності, необхідність підготовки таких кадрів є обґрунтованою.

По-п’яте, значний спектр категорій працівників, які задіяні в апараті управління митниці, підрозділах митного оформлення, діяльність яких пов’язана із торговим і неторговим обігом, підрозділах контролю та інформаційно-аналітичної роботи й інших, потребують отримання фахової підготовки належного рівня, що забезпечує спеціалізація «Управління митною діяльністю» на базі кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності.

По-шосте, активний розвиток міжнародного туризму та щорічне зростання кількості туристичних організацій на теренах прикордонної Львівської області зумовлює зростання потреби у кваліфікованих менеджерах для туристичного бізнесу, які б були здатні грамотно та економічно обґрунтовано планувати туристичну діяльність, організовувати на високому рівні туристичні тури, вчасно переорієнтовувати туристичну діяльність відповідно до змін ринкової кон’юнктури, розробляти пакети стимулювання клієнтів туристичних компаній тощо. Відповідну підготовку менеджерів міжнародної туристичної діяльності забезпечено в межах спеціалізації «Управління міжнародною туристичною діяльністю» на кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності.

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності логічно доповнює концепцію системної підготовки менеджерів та економістів у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Оновлено 7 міс 2 тижн тому