Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Основні завдання та функції відділу забезпечення функціонування системи управління якістю освіти

 1. Реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг.
 2. Моніторинг, контроль та аналіз функціонування СУЯ, зокрема якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, та узагальнення їхніх результатів.
 3. Участь у розробленні, реалізації та координації програм, планів і методик  проведення внутрішніх аудитів СУЯ.
 4. Організація процесу сертифікації СУЯ та її підтримування в Університеті.
 5. Розроблення документації, програм і методик СУЯ Університету.
 6. Організаційно-методичний і консультаційний супровід впровадження СУЯ в Університеті.
 7. Удосконалення нормативно-правової бази СУЯ Університету.
 8. Організація та проведення ректорського та інших видів контролю якості підготовки фахівців.
 9. Складання та погодження із деканатами навчально-наукових інститутів, завідувачами кафедр графіку проведення контрольних заходів щодо оцінювання залишкових знань студентів, організація та аналіз результатів цього контролю.
 10. Організація роботи щодо проведення І-го і ІІ-го турів всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів кваліфікаційних робіт, збір інформації та аналіз результатів їх проведення.
 11. Організація проведення перевірок та аналіз стану готовності кафедр і деканатів до нового навчального року
 12. Розміщення на веб-сайті Університету інформації про функціонування СУЯ.
 13. Підготовка проектів наказів та розпоряджень, що стосуються діяльності Відділу.
 14. Формування плану видання навчально-методичної літератури у Видавництві Національного університету «Львівська політехніка» та контроль його виконання.
 15. Реєстрація методичних видань (планових, позапланових, електронних) та видача Сертифікатів про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки.
 16. Облік та зберігання оригіналів (копій) зовнішніх та внутрішніх документів СУЯ.
 17. Моніторинг виконання наказів ректора та розпоряджень проректорів, а також ухвал Вченої ради Університету з питань якості освітньої діяльності та вищої освіти.
 18. Організація контролю якості проведення науково-педагогічними працівниками навчальних занять.
 19. Організація моніторингу результатів навчання.
 20. Організація та проведення семінарів, інструктивних занять та нарад з питань моніторингу якості освіти з працівниками деканатів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету.

Обов’язковими процесами СУЯ, які реалізує Відділ, є:

 • управління задокументованою інформацією;
 • коригувальні дії;
 • запобіжні дії;
 • управління невідповідностями.
Оновлено 1 рік 6 міс тому