Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Вступ у коледжі

Прийом на денну та заочну форми навчання за ОПП підготовки молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти здійснюється коледжами Університету, за спеціальностями, зазначеними у їх правилах прийому. Коледжі Університету приймають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям підготовки), згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність, що зазначається у правилах прийому на навчання до коледжів Університету. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. Коледжі Університету зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VІ та пунктом 1 розділу ХV Правил прийому. Детальніше про умови вступу за посилання на сайти коледжів:

Адреси приймальних комісій

Львівського техніко-економічного коледжу:

79032, м. Львів-32, вул. Пасічна, 87, тел. (032) 275-02-85, 251-04-99

Технічного коледжу:

79035, м. Львів-35, вул. Пимоненка, 17, тел. (032) 270-20-50

Львівського коледжу «Інфокомунікації»:

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7 , тел. (032) 260-32-10, 260-32-09

Львівського автомобільно-дорожнього коледжу:

79008, м. Львів-8, вул. Личаківська, 2, тел. (032) 275-34-91

Золочівського коледжу:

80700, Львівська обл.,м. Золочів, вул. Івана Труша, 4, тел. (03265) 4-21-85

Коломийського політехнічного коледжу:

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чехова, 20, тел. (03433) 2-79-95

Технологічного коледжу:

79031, м. Львів-31, вул. Демнянська, 15, тел. (032) 247-16-29.

Хмельницького політехнічного коледжу:

29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел. (038) 261-06-91

Інституту підприємництва та перспективних технологій

79044, м. Львів-44, вул. Горбачевського 18, тел. (032) 297-07-55

Коледжу телекомунікацій та комп’ютерних технологій:

79053, м. Львів-53, вул. Володимира Великого, 12, тел. (032) 234-02-33.

Оновлено 1 рік 1 день тому