Наукова діяльність кафедри вищої геодезії та астрономії

Основний науковий напрям кафедри — моніторинг фізичної поверхні Землі та її атмосфери на основі аналізу результатів сучасних наземних і супутникових вимірювань. Наукову діяльність на кафедрі забезпечують 5 професорів, докторів наук, 4 доценти та 5 асистентів, кандидатів наук. Науково-дослідні підрозділи — лабораторії: НДЛ-18, ГНДЛ-93, ГНДЛ-97.

До практичних проблем сучасної геодезії, розв’язанню яких надається першочергові пріоритети на кафедрі, відносяться:

 • Визначення місцеположення пунктів (їх тривимірних координат) у глобальному, регіональному та локальному масштабах, які, зокрема, дають змогу отримати високоточну інформацію про деформації земної поверхні.
 • Визначення гравітаційного поля Землі і його варіацій з часом.
 • Визначення та моделювання геодинамічних явищ на основі даних з мереж референцних GNSS-станцій.
 • Визначення топографічної поверхні Світового океану методами супутникової альтиметрії, зокрема для вивчення її вікових і сезонних змін в часі та інверсія даних альтиметрії в поле аномалій сили тяжіння.
 • Створення, згідно пропозиції IAG в 2007р., так званих глобальних геодезичних обсерваційних систем (GGOS) з надвисокою відносною точністю вимірів 1:1000,000,000 (які базуються на космічних технологіях типу VLBI, SLR/LLR, GNSS, DORIS, методах радарної та лазерної альтиметрії, спеціальних супутникових місіях з визначення гравітаційного поля) для постійного моніторінгу Землі як планети з метою попередження таких явищ, як, наприклад, цунамі в районі Індійського океану.

Наукова робота кафедри та ГНДЛ направлена на розв’язування наступних задач:

 • Визначення деформації земної поверхні в регіонах Українських Карпат і Антарктичної станції «Академік Вернадський» на базі GPS-приймачів (проф. К.Р.Третяк, проф. Ф.Д.Заблоцький)
 • Проведення науково-дослідних робіт з побудови та розповсюдження планової референцної системи координат УСК2000, підготовка робіт зі встановлення висотної системи України (проф. С.Г.Савчук, проф. О.М.Марченко)
 • Високоточне визначення гравітаційного поля Землі та моделі геоїда для регіону України і Молдови в межах міждержавної угоди про демаркацію Україно-Молдавського кордону.
 • Забезпечення функціонування двох перманентних GPS станцій кафедри (проф. Ф.Д.Заблоцький, проф. С.Г.Савчук)
 • Участь у Центрально-Європейських регіональних геодинамічних проектах CERGOP і CERGOP-2 (координатор від України проф. Ф.Д. Заблоцький)
 • Проведення багаторічних робіт з визначення місцеположення пунктів методами GPS дало змогу в 2006р. запропонувати проект GPS-мережі активних референцних станцій в регіоні і у 2008-2009 р.р. успішно його реалізувати, а у 2010 р. розповсюдити його на всю Західну Україну (проф. С.Г.Савчук, проф. К.Р.Третяк).

Наукові та науково-технічні результати, отримані на кафедрі внаслідок проведення низки робіт державного масштабу на сучасному міжнародному рівні, оскільки в Україні саме кафедра ВГА має величезний досвід розв’язування комбінації високоточних задач фізичної геодезії, супутникової геодезії і геодинаміки на основі фундаментальних розробок оригінального програмного забезпечення для їх математичної обробки.

Працівниками кафедри видано такі основні навчальні підручники, посібники, курси лекцій, монографії:

 1. Бугай П.Т. Теорія помилок і спосіб найменших квадратів. -Львів, «Видавництво Львівського університету», 1960. — 366 с.
 2. Мигаль Н.К. Лекции по теории фигуры Земли. Часть І. Теории ньютоновского потенциала и сферические функции. — Львов, ЛПИ. 1965. — 87 с. Часть ІІ. — Львов, ЛПИ. 1969. — 133 с.
 3. Островский А.Л., Джуман Б.М., Заблоцкий Ф.Д., Кравцов Н.И. Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения. М.: Недра. — 1990. — 231с
 4. Двуліт П.Д. Гравіметрія. — Львів, «Львівське астрономо-геодезичне товариство», 1998. — 196 с.
 5. Marchenko A.N. Parameterization of the Earth’s Gravity Field //Lviv Astronomical and Geodetic Society, — Lviv, 1998. — 208 p.
 6. Geodynamics of Northern Carpathians. Reports on geodesy. № 6 (36). 1998.
 7. Савчук С.Г. Вища геодезія . /Сфероїдна геодезія/. -Львів, «Ліга-Прес», 2000. — 248 с.
 8. Cавчук С.Г., Кочеров С.М., Лапін О.Ю., Мойсеєнко М.О., Барановський А.В. Збірник астрономічних таблиць. Навчальний посібник. Міністерство оборони України. — Суми, 2002. — 274 с.
 9. Геодезичний енциклопедичний словник/ Заблоцький Ф.Д., Савчук С.Г., Двуліт П.Д., Дульцев А.Т., Русин М.І. та ін./-Львів, Євро світ. −2002.
 10. Савчук С.Г. Вища геодезія/ Підручник. — Житомир: ЖДТУ. — 2005. — 315 с.
 11. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат (колективна монографія за редакцією акад. В.Старостенка) / Заболоцький Ф.Д., Третяк К.Р та ін.. — К.:Наукова думка, 2005. — 256 с.
 12. Двуліт П.Д., Денисов О.М. Основи морської геодезії та навігації: конспект лекцій для студентів Інституту геодезії. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 152 с.
 13. Двуліт П.Д. Фізична геодезія-Київ, Експрес. 2008. — 256 с.
 14. Заблоцький Ф.Д., Заблоцька О.Ф. Англійсько-український геодезичний словник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. — 360 с.
 15. Дослідження гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антарктиди: монографія / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, А.Я. Кульчицький та ін. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 308 с.
 16. Марченко О.М. Референцні системи в геодезії: навчальний посібник / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, Н.П. Ярема — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 202 с.
 17. Заблоцький Ф.Д. ГНСС-метеорологія: навчальний посібник / Ф.Д. Заблоцький — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 96 с.
 18. Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій: монографія / К.Р. Третяк, В.Ю. Максимчук, Р.І. Кутас, Р.І. Кутас, І.І. Рокитнянський, О.М. Гнилко, О.В. Кендзера, Р.С. Пронишин, Т.А. Климкович, В.Г Кузнєцова, Д.О. Марченко, О.М. Смірнова, О.В. Серант, В.І. Бабак, А.І. Вовк, В.В. Романюк, А.В. Терешин; за заг. ред. К.Р. Третяка, В.Ю. Максимчука, Р.І. Кутаса — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 420 с.
 19. Бахмутов В. Г. Структура і динаміка геофізичних полів у Західній Антарктиці: колективна монографія / В. Г. Бахмутов, К. Р. Третяк, В. Ю. Максимчук, В. М. Глотов, Р. Х. Греку, Т. П. Єгорова, А. В. Залізовський, О. В. Колосков, І. М. Корчагін, В. О. Проненко. — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2017. — 340 c.
Оновлено 1 рік 1 місяць тому