Регламент виборів до Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка»

До Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» входять за посадою:

 • Ректор;
 • Перший проректор;
 • Проректор з навчально-виробничої роботи;
 • Проректор з наукової роботи;
 • Проректор з економічних питань — головний бухгалтер;
 • Директор науково-технічної бібліотеки Університету;
 • Начальник Військового інституту;
 • Голови Вчених рад інститутів та голови Педагогічних рад коледжів, технікумів і ліцеїв;
 • Голова профспілкового комітету найчисельнішої профспілки працівників Університету;
 • Голова Ради молодих науковців Університету;
 • Вчений секретар Університету, який виконує функції секретаря Вченої ради.

Навчально-наукові інститути представлені у Вченій раді Університету головами Вчених рад цих інститутів, факультети Військового інституту — начальниками цих факультетів.

Кожна кафедра навчально-наукового інституту представлена у Вченій раді Університету однією виборною особою. Голови Вчених рад інститутів балотуються як виборні особи від кафедр, на яких вони працюють, і є, у випадку їх обрання, представниками цих кафедр у Вченій раді Університету.

Ректор як Голова Вченої ради Університету кооптує до складу Вченої ради Університету представників структурних підрозділів, які не мають у своєму складі кафедр.

Органи студентського самоврядування делегують до Вченої ради Університету 7 представників.

Виборними членами Вченої ради Університету (крім студентів та аспірантів) можуть бути тільки особи з науковими ступенями і вченими званнями, які є штатними працівниками Університету. При цьому науково-педагогічні працівники повинні становити не менше ніж 75 % від загальної кількості членів Вченої ради;

Інформація про документ
2013 р.
Оновлено 2 роки 4 місяці тому