Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Співпраця катедри

Катедра налагодила постійну творчу співпрацю з низкою однопрофільних катедр і відділів вітчизняних вишів і наукових установ, зокрема з катедрами української мови та українського прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка, катедрою української мови Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, відділом української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), Інститутом української мови НАН України (Київ), Інститутом східного слов'янства Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща), Українським вільним університетом у Мюнхені (Німеччина) у справах науково-освітньої діяльності, підвищення кваліфікації та підготовки наукових кадрів. Так, із Інститутом українознавства укладено довготермінову угоду про наукові стажування працівників катедри у відділі української мови Інституту; в Інституті української мови двоє провідних доцентів катедри навчалися в аспірантурі і захистили дисертації; з катедрою українського прикладного мовознавства неодноразово проводилися спільні засідання-обговорення дисертаційних та навчальних матеріалів. Тісна науково-практична співпраця від початку 90-х років склалася між катедрою та Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології при Львівській політехніці.

Катедра послідовно втілює свій концептуальний задум – співпрацювати з фахівцями спеціальних катедр Львівської політехніки у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників катедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань. Найбільшої популярності набули:

  • «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» проф. Л.М. Полюги;
  • «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник», «Гроші: Словник афоризмів», «Словник економічної афористики» та велика низка галузевих термінологічних словників економічного профілю за співавторства доц. Г. Л. Вознюка;
  • «Універсальний словник української мови», «Риторичний словник» доц. З.Й. Куньч;
  • «Російсько-українсько-англійський та українсько-російський словник машинобудівних термінів» доц.О.Г. Литвин.

Викладачі катедри беруть активну участь у діяльності Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, ведуть значну просвітницьку роботу серед студентської молоді, пропагують українську мову та культуру мовлення у пресі, на радіо й телебаченні. Так, на парламентському телеканалі «Рада» Ірина Фаріон спільно з телеведучою Наталією Андрощук веде щотижневу програму «Велич особистості» – авторський цикл відеолекцій про видатних діячів української науки, культури, історії. Станом на кінець 2017 року записано понад 120 таких програм.

Неодноразово до Дня української писемності та мови катедра української мови спільно з Інститутом архітектури проводила мовно-мистецьку виставку «Мова – твого життя основа». Результатом цієї виставки є видані набори плакатів – студентських робіт на актуальні мовні теми. Ініціатором і креативним керівником цього проєкту стала професор І.Д. Фаріон. Ініціатива дістала схвалення та підтримку ректорату і профкому студентів Львівської політехніки, а також Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, багатьох народних депутатів України. Ці виставки-конкурси сприяли поглибленню навчально-виховного процесу, давали змогу студентам-архітекторам мистецькими засобами висвітлювати мовні проблеми. У виставках взяли участь сотні студентів-політехніків з малюнками і плакатами мовної проблематики, які експонувалися в Політехніці, у Львівському палаці мистецтв та по інших містах України і викликали велике зацікавлення глядачів. Малюнки та плакати студентів багаторазово публікувалися в різних виданнях. Результатом цих виставок є також видані набори плакатів – студентських робіт на актуальні мовні теми: «Мова – твого життя основа» (2001 р.), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002 р.), «Мова – краса і сила» (2007 р.), «Слово – меч духовний» (2012 р.).

Відповідно до Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України від 26 квітня 2017 р. постановив затвердити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Згідно з цією Постановою в Національному університеті «Львівська політехніка» була створена атестаційна комісія щодо вільного володіння державною мовою, яка в 2017 – 2018 р. працювала в такому складі: голова комісії – Вознюк Г. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор катедри української мови, члени комісії: Литвин О. Г., канд. філол. наук, доцент; Куньч З. Й., канд. філол. наук, доцент; Василишин І. П., канд. філол. наук, доцент; Ментинська І. Б., ст. викл.; Голубінка Н. І., ст. викл., Конівіцька Т. Я., викл. Протягом 2017 – 2018 н. р. проведено 30 засідань, атестовано 331 особу.

2018 – 2019 н. р. комісія затверджена в такому складі: Литвин О. Г., канд. філол. наук, доцент, – голова комісії; Куньч З. Й., канд. філол. наук, доцент; Голубінка Н. І., ст. викл.; Ментинська І.Б., ст. викл. – члени комісії. Секретарем атестаційної комісії обрано Захарчук М. Є. Протягом 2019 року проведено 11 засідань, атестовано 57 осіб.

Оновлено 1 міс 2 дн тому