Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність катедри української мови

Науково-методична робота катедри підпорядкована єдиній катедральній темі «Актуальні питання дослідження української мови та літератури: теорія і практика» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін, які ведуть викладачі катедри.

Викладачі катедри підготували до друку й опублікували низку наукових монографій:

 • Г.В.Наконечна «Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення» (1999 р.);
 • І.Д.Фаріон 2001 року видала монографію «Українські прізвищеві назви кінця XVII–початку ХІХ ст.», 2004, 2005 та 2006 рр. – монографію «Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір», 2007 2009, 2010 та 2011 рр. – «Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ–середині ХІХ ст.», 2007, року – «Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець: Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму», 2010, 2011 та 2013 рр. – «Мовна норма: знищення, пошук, віднова», 2015 р. – «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2017 року – «Мовний портрет Івана Пулюя»;
 • З.Й.Куньч 2006 року опублікувала монографію «Українська риторична термінологія: історія і сучасність».
 • У 2018 р. опубліковано колективну монографію «Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості = Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości» (Львів, Ольштин) / Куньч З. Й. Засвоєння термінології як передумова успішного вивчення риторики студентом-іноземцем. – С. 129–137; Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Українська періодика в Польщі у контексті транскордонного співробітництва Україна – Польща. – С. 149–158.
 • У 2018 р. опубліковано колективну монографію «Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм» (З. Й. Куньч, Г. В. Наконечна, О. Р. Микитюк, С. З. Булик-Верхола, Ю. В. Теглівець).
 • У 2019 р. опубліковано колективні монографії: «Український науковий термін: діахронний контекст» (З.Й. Куньч, І. Д. Фаріон, І. П. Василишин, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська); «Українська реальність крізь призму терміна» (З.Й. Куньч, І. Д. Фаріон, О. Р. Микитюк, Л. В. Харчук, Г. П. Городиловська). 

Особливо активну участь беруть викладачі катедри у підготовці та виданні словників різних типів. Катедра послідовно втілює свій концептуальний задум – співпрацювати з фахівцями спеціальних катедр у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників катедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань.Найбільшої популярності набули:

 • «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» проф. Л.М. Полюги;
 • «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник», «Гроші: Словник афоризмів»,  «Словник економічної афористики» та велика низка галузевих термінологічних словників економічного профілю за співавторства доц.Г.Л.Вознюка;
 • «Універсальний словник української мови», «Риторичний словник» доц. З.Й. Куньч, а також «Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни», «Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни», «Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник» за співавторства доц. З.Й. Куньч;
 • «Російсько-українсько-англійський та українсько-російський словник машинобудівних термінів» доц.О.Г. Литвин.

Викладачі катедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій різних рівнів. Найактивніше долучається професорсько-викладацький склад кафедри до роботи міжнародних конференцій з теоретичних проблем українського термінознавства, де працівники катедри виступають як доповідачі, наукові консультанти, керівники секцій та редактори наукових матеріалів, та щорічної науково-практичної конференції "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі", оскільки ці традиційні конференції відбуваються на базі Національного університету «Львівська політехніка».

Плідно працює науково-методичний семінар катедри, де викладачі обговорюють актуальні проблеми навчально-методичної та наукової роботи, а також дисертаційні матеріали колег. Провідні науковці катедри виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій.

Протягом 2018–2019 навчального року катедра української мови провела низку наукових семінарів. З доповідями виступили:

 • Наконечна Г. В. «Пасивні форми дієслова з орудним особи в науковому тексті» (жовтень 2018 р.).
 • Городиловська Г. П. «Юрій Шевельов як мовознавець» (грудень 2018 р.).
 • Куньч З. Й. «Образність як ознака культури мови (на прикладі метафори)» (лютий 2019 р.).
 • Середницька А. Я. «Концептосфера переміщення в українській мові» (березень 2019 р.).
 • Булик-Верхола С. З. «Суспільно-правові аспекти функціонування української мови» (травень 2019 р.).
 • Василишин І. П. «Концепт sacrum у лірико-філософських творах українських письменників-емігрантів: Є. Маланюк, Б. Кравців, М. Ситник» (червень 2019 р.).

Викладачі катедри активно розробляють просвітницькі матеріали для різних видань, зокрема для освітньо-наукового і студентського тижневика «Аудиторія»

Науково-методичні публікації катедри за роками: 2005 р.; 2006 р.; 2007 р.; 2008 р.; 2009 р.; 2010 р.; 2011 р.; 2012 р.; 2013 р.; 2014 р.; 2015 р.; 2016 р.; 2017 р.; 2018 р.

Нові видання катедри

Електронні видання катедри

Оновлено 1 міс 2 дн тому