Про кафедру

Кафедра технологій управління була першою кафедрою, створеною в Інституті адміністрування та післядипломної освіти та є провідною кафедрою з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Кафедра технологій управління здійснює підготовку фахівців за двома спеціалізаціями. 

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ільчук Павло Григорович. На кафедрі також працюють: 1 професор, 3 доценти та 3 старших викладачі, 1 спеціаліст, в т. ч. 1 доктор та 4 кандидати наук. Середній вік працівників кафедри технологій управління у 2022 р. становив 42 роки.

Уже більше 10 років кафедра технологій управління готує фахівців за спеціалізацією «Управління проектами» – проектних менеджерів на основі міжнародних професійних стандартів з управління проектами та національних стандартів освіти.

Викладачі кафедри навчають студентів передовому досвіду управління проектами та програмами на прикладі сучасних кейсів із практичної діяльності підприємств, організацій та установ. Залучення студентів до участі у конкурсах, конференціях та олімпіадах з управління проектами сприяє їхньому науковому та професійному розвитку. Практичні навики студенти отримують під час практики на діючих підприємствах, організаціях та установах. Підготовку магістерських кваліфікаційних робіт студенти здійснюють на замовлення та з урахування потреб конкретних підприємств.

У 2020 р. на кафедрі технологій управління відкрита інноваційна освітня магістерська програма «Управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями», за якою готуються фахівці – магістри з менеджменту за спеціалізацією управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями, які у майбутньому будуть працювати керівниками управляючих компаній чи їхніх структурних підрозділів, управителями.

Оновлено 3 місяці 4 тижні тому