Навчальний процес

Кафедра технологій управління здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціалізації «Управління проектами» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»).

У 2022 році кафедра технологій управління Інституту адміністрування та післядипломної освіти, провівши активну вступну кампанію, залучила значну кількість студентів, що створило передумови для запровадження інноваційних елементів в організування навчального процесу. Кафедра технологій управління у співпраці зі своїми партнерами-роботодавцями запропонувала магістрам спеціалізації «Управління проектами» можливість здобувати освіту за дуальною формою. Така інноваційна пропозиція знайшла відгук у шістьох магістрів, які окрім якісної теоретичної підготовки, отримають ще й чудову можливість набути практичних навиків з управління проектами на провідних підприємствах Західного регіону України – ТОВ «Ферозіт», ТОВ «Лемберг Солушинс» та ТОВ «Компанія «Фаворбуд».

Вступ на навчання у магістратурі за спеціалізацією «Управління проектами» здійснюється на основі диплому «бакалавра», «спеціаліста» чи «магістра» із будь-якої спеціальності.

Під час навчання для магістрів передбачено:

  • інтерактивне навчання сучасній, цікавій та перспективній спеціальності;
  • можливість навчання за кошти державного бюджету та стажування за кордоном;
  • навчання за освітньо-професійною програмою (1,5 роки) та освітньо-науковою програмою (2 роки) на денній чи заочній формі;
  • участь у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських робіт;
  • забезпечення проживання в гуртожитках університету;
  • проведення дозвілля в навчально-оздоровчих таборах університету.

До підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, фінансів, економіки підприємства та інших галузей знань. У навчальному процесі активно використовуються інформаційні технології управління проектами. Завдяки співпраці кафедри технологій управління з Українською асоціацією управління проектами (Ukrainian Project Management Association «UPMA») магістри мають можливість здобути міжнародні сертифікати проектного менеджера обраного рівня.

Після завершення навчання випускники кафедри технологій управління отримують диплом магістра державного зразка кваліфікації «магістр з менеджменту за спеціалізацією «Управління проектами».

Після завершення навчання на рівні магістра студенти мають можливість вступати до аспірантури, яка діє на кафедрі. Цьогоріч в аспірантуру за 

Наші випускники працевлаштовуються:

  • керівниками державних та комерційних установ;
  • керівниками проектів та програм;
  • керівниками громадських організацій, соціальних проектів;
  • менеджерами проектів.

Випускники кафедри технологій управління впроваджують проекти розвитку підприємств та організацій як в Україні, так і за кордоном.

Враховуючи потреби ринку управління житлово-комунальним господарством з 2020 р. на кафедрі технологій управління відкрито спеціалізацію «Управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями» спеціальності 073 «Менеджмент», яка дозволяє готувати нових фахівців для управляючих компаній, що сприяє створенню і стимулюванню розвитку конкурентного ринку управителів і ринку якісних комунальних послуг.

Освітньо-професійна програма розроблена та реалізовується спільно з кафедрою теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка», що дозволяє забезпечити викладання технічних дисциплін фахівцями та використовувати спеціалізоване матеріально-технічне та інформаційне забезпечення у навчальному процесі.

Запровадження системного підходу до підготовки кваліфікованих фахівців у сфері управління житловими будинками є запорукою реформування та розвитку ринку житлово-комунального господарства, розвитку інституту власності загалом.

 

Оновлено 4 місяці 1 тиждень тому