Наукова діяльність студентів

Кафедра технологій управління активно залучає студентів до наукової діяльності з першого курсу навчання. Наукова діяльність розпочинається з участі у студентській науково-технічній конференції, яку щорічно проводить Національний університет «Львівська політехніка». У 2021 році студент групи МЕУПі-11 Сачук Святослав Володимирович,  з темою доповіді: «Порівняння методологій управління проектами в ІТ», науковий керівник ст. викл.каф. ТУ Когут І. В. здобув перше місце в секції «Публічне управління та адміністрування».

 Кращі наукові та практичні розробки студентів беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах проектів. Зокрема, магістрантка Бондарчук Тетяна здобула диплом І ступеня за наукову роботу «Управління проектами в умовах розвитку вітчизняного девелопменту» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління проектами і програмами» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5 квітня, 2019).

Студенти представляють свої наукові здобутки на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Наші студенти демонструють ґрунтовні знання і перемагають у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління проектами». Зокрема, магістрантка Бондарчук Тетяна здобула диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління проектами» (м. Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 21 березня, 2019 р.).

Участь у форумах командоутворення та кар’єри дає змогу підвищити практичний рівень фахової підготовки студентів. Магістри, які навчаються на кафедрі технологій управління беруть участь у міжнародній навчальній програмі «Leopolis for Future» за підтримки польського фонду «Leopolis for Future». Зазначена програма надає можливість професійного стажування у ряді відомих польських фірм та установ. Зокрема, студент Кромкач В. О. стажувалась у Польщі (липень 2017 року) за програмою «Leopolis for future».

Закордонним партнером кафедри технологій управління є Вища Школа Інформатики і Управління (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, м. Жешув, Польща, а також Міжнародним інститутом новаторства «Наука-Освіта-Розвиток», Варшава, Польща). За підтримки польського партнера кафедра технологій управління надає студентам можливість ознайомитися з професійною підготовкою в університетах за кордоном. 

Залучення студентів до наукової роботи надає їм додаткові можливості розвитку професійних контактів та поглибленого вивчення дисциплін через участь у конференціях, публікаціях у фахових та наукометричних виданнях. Також дає змогу отримати додаткові бали до рейтингу, сприяє успішному виконанню і захисту магістерської кваліфікаційної роботи для здобуття фаху проектного менеджера.

 

В 2021 році студенти кафедри технологій управління опублікували:

  • 5 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях;
  • 6 статтей.
Оновлено 3 місяці 1 тиждень тому