Удосконалення процесів та процедур системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Пропозиції та зауваження до проєктів документів просимо надсилати на e-mail: quality@lpnu.ua 

Проєкт змін до Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм в Національному університеті «Львівська політехніка» 

Проєкт змін до Порядку формування робочої програми навчальної дисципліни 

Проект Положення про опитування стейкхолдерів у Національному університеті «Львівська політехніка»

Оновлено 1 рік 10 місяців тому