Ознайомча інформація про Центр дистанційного навчання

До складу Інституту дистанційного навчання входять деканат заочно-дистанційного навчання, відділ організаційного супроводу дистанційного навчання і відділ технічного забезпечення та адміністрування інформаційних систем.

Заочно-дистанційне навчання

Заочна форма навчання із застосуванням дистанційних технологій в Інституті дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка», дає змогу студентам здобути базову вищу освіту без відриву від виробництва. З впровадженням комп’ютерної техніки, створенням інтегрованих навчальних курсів, які швидко адаптуються до вимог ринку освіти, така форма навчання набуває істотних переваг. Вона передбачає самостійність студента у виборі найзручнішого для нового режиму навчального процесу, незалежно від місця проживання чи стану здоров’я. Навчання здійснюється за допомогою відеолекцій, на базі електронних підручників, посібників та іншого методичного забезпечення (зокрема, контрольні питання) в різних операційних системах із застосуванням мультимедійних засобів. Технологія дистанційного навчання в мережевому (Інтернет) або кейсово-мережевому виконанні передбачає узгоджену із студентом інструкцію взаємодії з конкретним інститутом, дає змогу на кожному етапі навчання ефективно самоконтролювати засвоєний матеріал.

Заочна форма навчання із застосуванням дистанційних технологій реалізує основне завдання освіти — допомога людині у розкритті свого потенціалу та здійснення її життєвих планів з повноцінного життя в суспільстві. Ця форма освіти є найбільш адаптованою до індивідуальних потреб людини у навчанні, оскільки надає рівні можливості всім незалежно від соціального в будь-яких районах країни і за кордоном реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Саме застосування цієї системи дає змогу найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства і забезпечити реалізацію конституційного права на освіту кожного громадянина країни.

З метою забезпечення потреб місцевого ринку праці у фахівцях, наближення місця навчання студентів до місця їх проживання у Львівській політехніці діють відокремлені структурні підрозділи — Навчально-консультаційні центри (НКЦ) — (локальні центри заочно-дистанційного навчання):

 • НКЦ м. Володимир-Волинський (Волинська обл.), вул. Луцька, 233, тел. (03342) 3-05-05;
 • НКЦ м. Чернівці, вул. О. Гузар, 8, тел. (03722) 3-40-60;
 • НКЦ м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел. (03822) 3-12-85;
 • НКЦ м. Хуст (Закарпатська обл.), вул. Львівська, 247, тел. (03142) 4-31-82;
 • НКЦ м. Коломия, м. Коломия, вул.Чехова, 20.

Підготовка бакалаврів у ІДН здійснюється за заочною формою навчання на напрями підготовки (на базі молодшого спеціаліста на 2 курс):

 • 081 «Право»*;
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
 • 193 «Геодезія та землеустрій»*;
 • 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»;
 • 131 «Прикладна механіка»;
 • 274 «Автомобільний транспорт»;
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 • 122 «Комп’ютерні науки (інтернет речей)»;
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

* На спеціальності «Право» та «Геодезія та землеустрій» можливий набір на 3й курс (влітку).

Оновлено 6 місяців тому