Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Історія кафедри технології органічних продуктів

Кафедру створено у вересні 1965 року як кафедру "Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу" (ТОНС). Першим завідувачем кафедри ТОНС був професор Толопко Д.К. (1965-1974). У 1974р. кафедру ТОНС об’єднано з кафедрою "Хiмiчної технологiї нафти i газу" (ХТНГ). Об'єднаною кафедрою, яка дістала назву: кафедра "Технології нафти та нафтохімічного синтезу" (ТННС), завiдував професор Гриненко Б.С. (1974р. - 1980р.), а, відтак, академік АН УРСР Кучер Р.В (1980р. - 1982р.). У 1983 кафедру ТННС розділено, з утворенням кафедр "Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу" і "Хімічної технології нафти i газу". З 1983 до 2000 року кафедрою ТОНС завідував професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Мокрий Є.М. У грудні 1996 року кафедру ТОНС наказом ректора Львівської політехніки перейменовано на кафедру "Технології органічних продуктів". З 2001 року кафедрою ТОП завідує професор, доктор хімічних наук, Піх Зорян Григорович. Підготовка фахiвцiв зi спецiальностi "Хiмiчна технологiя органічних речовин" розпочалася з вересня 1958р. (спеціальність мала тоді назву "Технологія основного органічного синтезу та синтетичного каучуку"). У 1962р. на новоствореному факультеті технології органічних речовин відбувся перший випуск iнженерiв-технологiв даної спеціальності у кiлькостi 20 осiб. У 1965р. назва спецiальностi змінюється на "Технологiя основного органічного та нафтохімічного синтезу", а у 1991р. на "Хімічна технологія органічних речовин" з планом набору 25 осіб. Підготовка фахiвцiв зi спецiальностi "Хімічна технологія органічних речовин", яка входить у базовий напрям підготовки "Хімічна технологія та інженерія", є надзвичайно актуальною для задоволення потреб хімічних підприємств Західного регіону України. З 1962 по 1999 рр. дипломи фахівців з даної спеціальності отримало 1407 осіб (у т.ч. 19 магістрів), які працюють на виробництві, науково-дослiдних та проектних установах у 60 містах України та країн СНД. Найбільше з них скеровано на підприємства та науково-дослiднi установи Львівщини: завод “Реактив”, ВАТ “Галичфарм”, ВАТ “Львівський лакофарбовий завод”, ВАТ “Галлак”, ВАТ “Бориславський НДІ “Синтез”, Львiвська полiтехнiка, а також ВАТ “Оріана” (м.Калуш) - де сьогодні працює біля 270 випускників, ВАТ “Рівнеазот” (м.Рівне) - біля 70 випускників, ВАТ “Азот” (м.Черкаси), фірма “Барва” (м.Івано-Франківськ) та ін. З 1967 до 1997 рр. кафедра проводила пiдготовку спецiалiстiв для зарубiжних країн. Дипломи iнженерiв-технологiв отримали 217 іноземних громадян з 45 країн світу. Випускники даної спеціальності досягли значних успiхiв як у науці, так і на виробництвi. Серед них: мер міста Івано-Франківськ Шкутяк З.В.; колишній мер міста Калуш Сошко Р.В.; завідувачі кафедр Львiвської полiтехнiки професори Ятчишин Й.Й., Левуш С.С., Никипанчук М.В., Братичак М.М.; професори Львівської політехніки Піх З.Г., Кожарський В.А., доктори наук Старчевський В.Л., Кісельов Є.М.; завідувач кафедри Української академії друкарства професор Шибанов В.В.; доктори хімічних наук Кучмiй С.Я., Зажигалов В.О., Мінько С.С. (Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України); канд.техн.наук Гіда В.М. – заступник директора з наукової роботи ВАТ “Бориславський НДІ “Синтез”; канд.техн.наук Білоус О.І. - директор з торгівлі ВАТ “Оріана”; Ковальчук М.Г. - директор поліолефінового заводу ВАТ “Оріана”; Волос М.М. - директор заводу “Технопласт” ВАТ “Оріана”. Підготовка фахівців зі спеціальності “Технологія бродильних виробництв” проводилась у Львівському політехнічному інституті з 1944 по 1959 рр. За цей період дипломи інженерів-технологів отримали 320 осіб, які успішно працюють у харчовій промисловості (спиртовій, пивоварній, безалкогольній, дрiжджовiй та виноробній галузях), вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах. У 1992 році у Львівській політехніці було поновлено підготовку фахівців з спеціальності “Технологія бродильних виробництв і виноробства” з набором на денну форму навчання, спочатку - 25 осіб, а з 1994р. - 30 осіб та 15 осіб на заочну форму навчання.

Назва кафедри

Назва спеціальності

Роки випуску

Завідувач кафедри

Органічної хімії

 та технології синтетичного каучуку,  1962 рік

Технологія основного органічного синтезу та синтетичного каучуку

(ТОК)

1962-1964

Юрженко Т.І.

Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу (ТОНС), 1965 рік

Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу (ТОНС)

Технологія синтетичного каучуку (ТСК)

1965-1974

1968-1973

Толопко Д.К.

Технології нафти та нафтохімічного синтезу (ТННС), 1974 рік

Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу

(ТОНС)

1974-1983

Гриненко Б.С.,

Кучер Р.В.

(з 1980 року)

Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу (ТОНС), 1983 рік

Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу

(ТОНС)

Хімічна технологія органічних речовин (ТОР)

1983-1991

 

 

1992-1996

Мокрий Є.М.

Технології органічних продуктів

(ТОП),

1996 рік

Хімічна технологія органічних речовин (ТОР)

Технологія бродильних виробництв і виноробства

(БВВ)

Хімічні технології органічних речовин (ТОР)

Технології продуктів

бродіння і виноробства (БВВ)

Хімічні технології та інженерія, спеціалізація: Хімічні технології органічних речовин

(ХТ)

Харчові технології,

спеціалізація: Технології продуктів бродіння і виноробства

(ХР)

1996-2010

 

1997-2010

 

 

2011-2015

 

2011-2015

 

 

з 2016 року

 

з 2016 року

Мокрий Є.М.,

Піх З.Г.

(з 2001 року)

Після відновлення підготовки дипломи фахівців з даної спеціальності отримало 112 осіб (у т.ч. 4 магістри). Підготовка фахівців зі спеціальності “Технологія бродильних виробництв і виноробства”, яка входить у напрям “Харчова технологія та інженерія”, також є надзвичайно актуальною для задоволення потреб у фахівцях харчових підприємств Західного регіону України і, перш за все, спиртових, пивоварних, безалкогольних, дріжджових та виноробних заводів. У Західному регіоні функціонує два спиртових об’єднання, у складі яких є 22 спиртових і лікеро-горілчаних заводи, 14 пивоварних та 10 виноробних заводів. Підготовка спеціалістів названої спеціальності забезпечує потреби підприємств харчового напрямку 8 областей Західного регіону України. Схвальні відгуки про роботу випускників кафедри є свідченням високої якості підготовки фахівців на кафедрі. Завдяки науково-педагогічним традиціям та створеній науковій школі протягом усієї своєї історії кафедра не має жодної рекламації щодо рівня підготовки спеціалістів.

Оновлено 9 міс 3 тижн тому