Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Навчальний процес кафедри теорії, історії та філософії права

Кафедра теорії, історії та філософії права, враховуючи потребу у забезпеченні й реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює навчання студентів за спеціальністю 081 «Право» і є випусковою за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Теорія держави і права
 • Юридична деонтологія
 • Канонічне право
 • Судова риторика
 • Юридична компаративістика
 • Основи права
 • Соціологія права
 • Культурологія права
 • Філософія права
 • Проблеми забезпечення прав і свобод людини в інформаційній сфері
 • Методологія сучасного правознавства
 • Проблеми конституційного права
 • Сучасні механізми захисту прав людини
 • Загальнотеоретичні особливості досліджень у праві
 • Методологічні засади історико-правових досліджень
 • Правова глобалістика
 • Практикум з науково-дослідної роботи у галузі теорії права
 • Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння
 • Проблеми забезпечення прав і свобод людини
 • Міжнародні системи захисту прав людини
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія держави і права україни
 • Сучасні концепції права
 • Риторика
 • Правове забезпечення професійної діяльності
 • Правові засади спілкування з органами влади
 • Європейські стандарти захисту прав людини
 • Логіка
 • Основи римського приватного права
 • Європейський суд з прав людини: практика діяльності
 • Правове забезпечення гендерної рівності
 • Генеза судової системи україни
 • Історія адвокатури
 • Історія української політико — правові думки
Оновлено 1 рік 3 тижн тому