Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Кафедра теорії, історії та філософії права: історія становлення та розвитку

Кафедра теорії, історії та філософії права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти у структурі «Львівська політехніка», згідно із наказом НУ «Львівська політехніка» № 22-10 від 14.02.2011р. «Про створення Інституту права та психології», розпочала свою роботу, як кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, відповідно до наказу НУ «Львівська політехніка» № 154-10 від 07.10.2011 р., кафедра була перейменована на кафедру теорії та філософії права. Згодом, відповідно до наказу НУ «Львівська політехніка» № 478-1-10 від 17.09.2019 р., кафедра була реорганізована, шляхом приєднання до неї кафедри історії держави та права, і перейменована на кафедру теорії, історії та філософії права Навчально наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Очолює кафедру доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Сливка Степан Степанович. Під його керівництвом кафедра теорії, історії та філософії права є провідною кафедрою Інституту права, психології та інноваційної освіти. За кадровим складом та науковим потенціалом, кафедра теорії, історії та філософії є авторитетним науковим і педагогічним осередком університету.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальний процес на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти.

Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 2288 наукових праць, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів України та країн Європейського Союзу. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами тощо.

Кафедра приділяє пильну увагу формуванню наукової філософсько-правової школи. Під науковою школою зазвичай розуміють ситуацію, коли учні професора мають власних учнів. Вибудуваний ланцюжок: «студент — аспірант — кандидат наук — доктор наук». На сьогодні кафедра складається зі знаних фахівців, відомих вчених, які передають свій досвід молодому поколінню викладачів. Таким є, наприклад, доктор юридичних наук, професор С.С. Сливка.

Оновлено 1 рік 3 тижн тому