Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2020 рік

з/п

Цілі

Результати та показники

Відповідальна особа

Терміни виконання

1.

Підтримка системи управління якістю у відповідності до ISO9001:2015 і ДСТУ ISO9001:2015

Проходження другого наглядового аудиту та забезпечення його проведення

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.11.2020 р.

2.

Упровадження нових освітніх програм для підготовки фахівців

4 розроблених, затверджених та впроваджених освітніх програм

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

30.07.2020 р.

3.

Акредитація освітніх програм в НАЗЯВО

Проходження акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. Сертифікат про акредитацію.

Гарант програми, проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.05.2020 р.

4.

Проходження акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення. Сертифікат про акредитацію.

Гарант програми, проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.06.2020 р.

5.

Проходження акредитації 27 освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Сертифікати про акредитацію.

Гарант програми, 

  проректор з наукової та      

  науково-педагогічної    

  роботи

до

01.05.2020 р.

6.

Оцінювання студентами якості викладання навчальних дисциплін, як впровадження зворотного зв’язку із споживачами послуг

Положення про оцінювання студентами якості викладання навчальних дисциплін та надання освітніх послуг.

Анкети студентів.

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.03.2020 р.

7.

Впровадження «дуальної освіти»

Розроблення нормативної бази щодо запровадження «дуальної освіти»

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку, проректор з науково-педагогічної роботи

до

30.06.2020 р.

8.

Впровадити підготовку фахівців із елементами «дуальної освіти» за двома освітніми програмами

до

01.10.2020 р.

9.

Покращення результативності навчання

Досягнення частки здобувачів вищої освіти, які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою, для бакалаврів – 7%, для магістрів – 10%

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

30.12.2020 р.

10.

Досягнення кількості переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади – 60 студентів.

до

01.10.2020 р.

11.

Покращення якості навчання іноземних студентів англійською мовою

Збільшити кількість викладачів університету, які мають сертифікати володіння англійською мовою не нижче В2 на 50 осіб

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до

01.12.2020 р.

12.

Покращення матеріально-технічної бази забезпечення освітнього процесу

Відкрити 3 навчальні лабораторії

Директори ННІ

до

01.12.2020 р.

13

 

Поповнити бібліотечний фонд НТБ навчально-науковою літературою на 15 тисяч примірників

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації,

директор бібліотеки

до

01.12.2020 р.

14.

Покращення інформаційного забезпечення освітнього процесу

Поповнити базу сертифікованих навчально-методичних комплексів із навчальних дисциплін у ВНС Університету на 200 одиниць

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

до

01.09.2020р.

15.

Розширення співпраці з підприємствами, установами та організаціями  для підвищення рівня практичної підготовки та працевлаштування студентів

Договори на проходження практик:

довготермінові – 35;

короткотермінові – 3000.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку

до

15.12.2020 р.

Оновлено 6 місяців тому