Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2022 рік

Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2022 рік

з/п

Цілі

Результати та показники

Відповідальна особа

Терміни виконання

1.

Удосконалення процедури внутрішнього аудиту СУЯ та директорського контролю готовності деканатів та кафедр ННІ до нового навчального року

Поєднання процедур внутрішнього аудиту СУЯ та директорського контролю готовності деканатів та кафедр ННІ до нового навчального року в одному процесі моніторингу

Проректор з науково-педагогічної роботи, директор центру забезпечення якості

до
31.08.2022р.

2.

Акредитація освітніх програм в НАЗЯВО

Проходження  акредитації: 17-ти ОП першого (бакалаврського), 18-ти ОП другого (магістерського) та  6-ти ОНП третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Сертифікати про акредитацію

Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової  роботи

до
31.12.2022р.

3.

Міжнародна акредитація освітніх програм в ZEVA

Проходження  акредитації:
4 ОП другого (магістерського)

Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи

до
31.12.2022р.

4.

Міжнародна акредитація ІНЕМ в BGA


Проходження валідації ІНЕМ для отримання статусу срібного учасника BGA 

Директор ІНЕМ, проректор з науково-педагогічної роботи

до
31.12.2022р.

5.

Покращення опитування здобувачів освіти з питань якості організації освітнього процесу, освітніх програм та підготовленості фахівців до професійної діяльності

Впровадження опитування здобувачів освіти за допомогою MOODLE (віртуального навчального середовища університету)

Проректор з науково-педагогічної роботи, директор центру забезпечення якості

до 01.04.2022р. та упродовж 2022 р.

6.

Розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів

Досягнення кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів – 30 од.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до
31.12.2022р.

 

7.

Досягнення кількость здобувачів вищої освіти, які взяли участь в програмах академічної мобільності – 250 ос.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

8.

Збільшення участі НПП у програмах академічної мобільності, залучення іноземних ННПП до освітнього процесу та наукової діяльності

Досягнення чисельності ННПП, які беруть участь у програмах академічної мобільності:
з метою викладання  –  не менше  ніж 110 ос.;
з метою стажування  – не менше
ніж 90 ос.

Директори ННІ, 
завідувачі кафедр

до
31.12.2022р.

9.

Досягнення кількості іноземних фахівців та ННПП,  які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» – не менше ніж 25ос.,
які прочитали лекції – не менше ніж 130  ос.

Директори ННІ, 
завідувачі кафедр
до
31.12.2022р.

 

Оновлено 2 місяці 2 тижні тому