Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Співпраця кафедри

Становленню кафедри як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє її активна і постійна співпраця з провідними науковими установами України:

 • Інститутами соціології, регіональних досліджень, народознавства НАН України;
 • Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
 • Львівським національним університетом імені Івана Франка;
 • Національним університетом «Києво-Могилянська академія»;
 • Київським національним університетом ім. Т.Шевченка;
 • Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна;
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка;
 • Ужгородським національним університетом;
 • Волинським національним університетом;
 • Національним університетом «Острозька академія»;
 • Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького;
 • Академією праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ) та іншими.

Кафедра соціології та соціальної роботи результативно співпрацює із аналітичними установами, громадським сектором та органами влади і місцевого самоврядування як на рівні м. Львова, регіону, так і на державному рівні. Важливим напрямом співпраці кафедри з громадськими та державними структурами, соціальними і медичними установами, які надають соціальні послуги, є взаємодія із Дорадчим комітетом. Це об’єднання керівників відповідних організацій як баз практики для студентів на засадах забезпечення ефективної практичної складової професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальностей «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення». Головою дорадчого комітету є фахівець ГО Західноукраїнський Центр «Жіночі перспективи», практичний психолог Бєляєва Світлана Яківна, заступником голови Дорадчого комітету є в.о. директора Центру соціальної адаптації - Гнат Ірина Вікторівна.

Міжнародна співпраця

Активною і плідною є співпраця кафедрального активу з науковцями та практиками Канади, США, Норвегії, Австралії, Ізраїлю, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії.

Співпраця із Канадою

Міжнародна ініціатива, реалізована в канадсько-українському проєкті «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.) на базі Національного університету «Львівська політехніка» за підтримки Манітобського університету (керівник проєкту д-р Бред МакКензі) та Канадської Агенції з Міжнародного Розвитку (CІDA), стала початком активних та необхідних процесів в українській науці та професійній практиці: створення кафедри соціології та соціальної роботи, формування фундаменту для професійної підготовки фахівців із соціальної роботи та соціології, створення у Львівській політехніці першої в Україні студентської соціальної служби, налагодження довготривалої науково-дослідницької комунікації, створення Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція» (засновник доц. Н. Гайдук).

Сформована спільно канадськими і українськими фахівцями програма професійної підготовки соціальних працівників на кафедрі соціології та соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка» заклала основу для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів соціальної роботи, а з 2016 р. — докторів філософії за спеціальністю «Соціальна робота».

Сьогодні активно розвивається й академічна мобільність викладачів та студентів кафедри й канадських колег: програма обміну між НУ «Львівська політехніка» і Манітобським університетом, програмами магістерської і докторської підготовки соціальних працівників у Канаді (Манітобський університет). Визначною подією у тривалій співпраці стало проведення Ювілейної міжнародної конференції до 20-річчя канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.), виконаного за фінансової підтримки Канадської Агенції з Міжнародного Розвитку (CIDA).

Співпраця із США

Кафедра соціології та соціальної роботи, а також Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» Національного університету «Львівська політехніка», розвивають партнерську співпрацю з американським закладом вищої освіти — Коледжем Фредерик Ком’юнити (англ. Frederick Community College), штат Меріленд, США, починаючи з 2007 року.

Головним партнером українсько-американської співпраці є доктор соціальних наук Маршалл А. Боткін, професор , автор численних наукових публікацій.

Визначним здобутком є Служба ветеранів, яка діє на базі Frederick Community College. Служба ветеранів пропонує академічний супровід для ветеранів війни, учасників бойових дій, зареєстрованих у Коледжі. Служба ветеранів прагне забезпечити шанобливе ставлення до учасників бойових дій, сприяє їхньому успіху у навчанні та цивільному житті. Зусилля Служби ветеранів спрямовані на забезпечення благополуччя та адаптацію ветеранів у цивільному житті. Тут ветерани та їхні сім’ї можуть отримати всю необхідну інформацію та допомогу. Очолює Службу ветеранів Коледжу Фредерик Ком’юнити її керівник — п. Рейчел Неклес.

Співпраця із Норвегією

Проєкт «Україна-Норвегія»: «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні» UKR — 14/0033. Фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії.

Виконавці проєкту: Університет Нурланд (надалі — NORD Університет, Норвегія), Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд соціальної адаптації» (Україна), університети України, в тому числі Національний університет «Львівська політехніка», за співпраці:

 • Посольства Королівства Норвегія в Україні;
 • Міністерства соціальної політики;
 • Міністерства оборони;
 • Міністерства освіти і науки;
 • Міністерства закордонних справ України;
 • Обласних державних адміністрацій України.

Зміст проєкту:

 • професійна перепідготовка військовослужбовців та членів їх сімей на цивільні спеціальності у відповідності до потреб ринку праці, тривалістю 500 академічних годин;
 • психологічна адаптація учасників проєкту з метою підвищення їх мотивації до активних дій стосовно поліпшення добробуту своєї сім’ї;
 • правова адаптація військовослужбовців з метою підвищення рівня правової грамотності та соціальної захищеності;
 • сприяння працевлаштуванню учасників проєкту з метою поліпшення їх рівня життя;
 • сприяння створенню власного бізнесу в умовах високого рівня безробіття в Україні та самореалізації учасників проекту у підприємницькій діяльності.

Головна мета проєкту — підвищити рівень соціальної адаптації до цивільного життя військовослужбовців та членів їх сімей.

Завдання проєкту:

 • професійна перепідготовка учасників проєкту на курсах тривалістю 500 академічних годин;
 • психологічна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей до умов активної діяльності в громадянському суспільстві;
 • сприяння працевлаштуванню учасників проєкту.

Усі заходи та отримані результати дозволили вдосконалити процес професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, та членів їхніх сімей на цивільні спеціальності, що користуються попитом на ринку праці Львова й області, та процес сприяння учасникам проекту у правовій та соціальній адаптації до умов життя у громадянському суспільстві.

Участь у заходах дозволила кардинально змінити підходи до організації навчального процесу зокрема проведення інтерактивних видів навчання.

Завдяки отриманому досвіду і розумінню потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей, вдалось вдосконалити реалізацію проєкту в Львівській політехніці в частині зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених у запас військовослужбовців та членів їх сімей.

Участь в Проєкті «Україна-Норвегія» і в заходах, які організовуються в рамках цього проекту дозволило запровадити новий напрям наукового пошуку у вирішенні проблем соціальної адаптації і реабілітації ветеранів, що брали участь в Операції об’єднаних сил (антитерористична операція) на сході України.

Співпраця з Німеччиною

Співпраця Національного університету «Львівська політехніка» та Вюрцбурзького університету ім. Юліуса Максиміліана (Німеччина) здійснюється у рамках загальної ініціативи Федерального міністерства закордонних справ Німеччини «Східного партнерства» («The Eastern Partnership»), а також проекту Федерального міністерства закордонних справ Німеччини під назвою «Розбудова співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства і Росії» («Ausbau der Zivilgesellschaft in den Ländern er Östlichen Partnerschaft und Russland»)*.

Робочою темою співпраці між українським та німецьким університетами є «Інклюзія людей з інвалідністю» («Inklusion von Menschen mit Behinderung»).

Основні події українсько-німецької співпраці:

 • Листопад 2015 року — візит делегації з м. Вюрцбург, Німеччина до Львівської політехніки; Круглий стіл та інші заходи на тему: «Дослідження проблеми інклюзії у Львівській політехніці»;
 • 17-21 червня 2016 року — участь української делегації у семінарі «Інклюзія шляхом освіти та спорту» у м. Вюрцбург, Німеччина;
 • 05-09 жовтня 2016 р. — прийом у Львівській політехніці делегації з м. Вюрцбург, Німеччина; Міжнародний круглий стіл на тему «Інтеграція вітчизняного та зарубіжного досвіду на шляху формування сервісів доступності у системі університетської освіти України» за участі канадських та німецьких колег;
 • 05-08 травня 2017 р. — ознайомлення із сучасним європейським досвідом інклюзивної освіти у вищій школі під час наукового стажування у Вюрцбурзькому університеті, з питань підвищення кваліфікації у сфері інклюзивної освіти зокрема, п’яти представників Львівської політехніки (проф. Турчин Я. Б., доц. Коржа Р. О., доц. Гайдук Н. М., доц. Козак М. Я., ст. викладача Герасим Г. З.);
 • 11-13 жовтня 2017 р. — у Львівській політехніці проведено Міжнародний симпозіум «На шляху до здорового суспільства: гуманістичний вимір» за участі вітчизняних та іноземних партнерів, в тому числі німецької делегації у складі дев’яти представників Вюрцбурзького університету ім. Юліуса Максиміліана: Олафа Хуза, Маттіаса Зімліча, Енріко Ґюбеля, Анетти Вольц, Сюзанни Хольцхаймер, Юлії Лууз, Лаури Бьюенер, Лії Діппольд. За результатами Міжнародного симпозіуму учасники затвердили Резолюцію;
 • 22 листопада 2017 р. в Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся українсько-німецький круглий стіл «Партнерська співпраця „Без обмежень“ / „No Limits“: про створення науково-практичної платформи». У роботі круглого столу взяли участь представники Вюрцбурзького університету, а саме: Олаф Хуз, Маттіас Зімліч, Енріко Ґюбель, Сюзанна Хольцхаймер. В Головному корпусі Університету за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та організації Berufsförderungswerk Würzburg (BFW) встановлені маячки для передачі інформації для незрячих/слабозорих людей (файл, .pdf);
 • 23-24 листопада 2017 р. у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького відбувся Міжнародний круглий стіл «Інтеграція науки і практики у вирішенні проблем інклюзивної освіти». Співорганізаторами заходу стали Львівська політехніка та Вюрцбурзький університет, а представники обох університетів взяли безпосередню участь у всіх заходах: практичних заняттях у школі-інтернаті, пленарному засіданні та роботі дискусійної платформи. 

Співпраця з Польщею

Серед найбільш масштабних проєктів у співпраці із польськими колегами є проєкт спрямований на вивчення польського досвіду в галузі терапії залежностей при підтримці Польського Державного агентства розв’язання алкогольних проблем PARPA (директор К. Бжуска) у співпраці із Інститутом психології Академії спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської.

Метою проєкту є формування мережі закладів в Україні, підготовка кадрів за програмою «Навчання персоналу, який створюватиме систему освіти фахівців в Україні за напрямком „Терапія узалежнень“», врегулювання проблеми залежності в Україні. Окрім цього робоча група націлена на розроблення та виконання Стратегії протидії вживання алкоголю та наркотиків, популяризація серед населення, особливо молоді, здорового способу життя.

За цей час (з 2016 р. по сьогодні) проведено «Моніторинг ризикованої поведінки, узалежнень та психологічного здоров’я 15-річної молоді», здійснила ряд обмінів досвідом, втілила в життя багато заходів, зреалізовано дослідження на тему «Моделі вживання алкоголю серед населення Львівщини» (виконаний разом із організацією PRAESTERNO).

В рамках довготривалої співпраці до виконання завдань проєкту залучені представники кафедри, науковці, працівники реабілітаційного центру «Назарет», Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії, органів влади (ЦСССДМ) та місцевого самоврядування, священнослужителі, активна громадськість.

Активною є співпраця кафедри та Академії технічно-гуманістична у Бельсько-Бялій (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) за напрямом «Соціальні інституції в нестабільному соціумі; Інструменти регулювання соціальних проблем; Інституалізація соціальної роботи в Україні».
Окрім цього, на базі Академії, проходять наукове стажування та мають змогу розміщувати науковий доробок у виданнях Академії викладачі кафедри соціології та соціальної роботи.

 

Оновлено 5 міс 1 тижд тому