Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.пед.н., доц. Гайдук Ніна Михайлівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
19.06.2018 10:18
Статус
дисертація подана до захисту