Спеціалізована вчена рада К 35.052.24

Термін повноважень ради
07.05.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
  • 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
Голова ради: д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Заступники голови: д.пед.н., доц. Козловський Юрій Михайлович
Вчений секретар: к.пед.н., доц. Білик Оксана Сергіївна
E-mail
k35.052.24@lpnu.ua
k35.052.24@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 252-20-24

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу в закладах вищої освіти Келемен Андріана Василівна 23.09.2020 р.
2 Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж-медична академія Кіщук Віталій Михайлович 23.09.2020 р.
3 Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна 22.09.2020 р.
4 Підготовка дитини до школи в системі дошкілької освіти Республіки Польща Микитейчук Христина Іванівна 22.09.2020 р.
5 Розвиток теоретичних засад змісту освіту в середніх школах України (друга половина XIX - початок XX століття) Вихрущ Наталія Богданівна 21.09.2020 р.
6 Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції Цюк Оксана Андріївна 21.09.2020 р.
7 Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади Столярчук Леся Богданівна 05.02.2020 р.
8 Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини Іваницька Оксана Степанівна 04.02.2020 р.
9 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США Марціхів Христина Романівна 04.02.2020 р.
10 Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США Долінська Наталія Василівна 02.07.2019 р.
11 Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи Кухтяк Олександра Ярославівна 01.03.2019 р.
12 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу Брандибура Ірина Юріївна 01.03.2019 р.
13 Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США Клонцак Ореста Ігорівна 19.12.2018 р.
14 Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.) Рибак Тетяна Миколаївна 19.12.2018 р.
15 Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре Турчин Ірина Михайлівна 18.12.2018 р.
16 Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США. Смолікевич Надія Романівна 18.12.2018 р.
17 Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі Калінська Оксана Павлівна 19.06.2018 р.
18 Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді Ставкова Софія Георгіївна 19.06.2018 р.
19 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади Істоміна Катерина Юріївна 30.06.2017 р.
20 Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу Триндюк Валентина Анатоліївна 29.06.2017 р.