Державна етнонаціональна політика в Україні: теоретико- правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
робота виконана самостійно
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
13.06.2024 15:00
Статус
дисертація подана до захисту