Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Спеціальності докторантури

№ з/п

Код та найменування спеціальності

1

 011 Освітні, педагогічні науки

2

 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

3

 051 Економіка

4

 052 Політологія

5

 071 Облік і оподаткування

6

 072 Фінанси, банківська справа та страхування

7

 073 Менеджмент

8

 075 Маркетинг

9

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10

 081 Право

11

 101 Екологія

12

 102 Хімія

13

 103 Науки про Землю

14

 105 Прикладна фізика та наноматеріали

15

 111 Математика

16

 113 Прикладна математика

17

 121 Інженерія програмного забезпечення

18

 122 Комп’ютерні науки

19

 123 Комп’ютерна інженерія

20

 124 Системний аналіз

21

 125 Кібербезпека

22

 131 Прикладна механіка

23

 132 Матеріалознавство

24

 133 Галузеве машинобудування

25

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

26

 144 Теплоенергетика

27

 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

28

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

29

 153 Мікро- та наносистемна техніка

30

 161 Хімічні технології та інженерія

31

 171 Електроніка

32

 172 Телекомунікації та радіотехніка

33

 183 Технології захисту навколишнього середовища

34

 191 Архітектура та містобудування

35

 192 Будівництво та цивільна інженерія

36

 193 Геодезія та землеустрій

37

 281 Публічне управління та адміністрування

38

 292 Міжнародні економічні відносини

Оновлено 2 years 1 міс тому