Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Навчальний процес кафедри

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Студентам бакалаврського рівня пропонуються на вибір три блоки професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

 1. Інформаційна діяльність.
 2. Управління документаційними процесами.
 3. Бібліотечна та архівна справа.

Навчальні плани і програми повністю узгоджені з національними і світовими стандартами та вимогами. Диплом магістра визнається за кордоном. Кафедра здійснює міжнародну наукову діяльність, зокрема співпрацює з Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

Підготовка фахівців бакалаврського та магістерського рівнів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» базується на трьох актуальних професійних напрямках:

Освітньо-професійну програму сформовано із застосуванням системи компетентностей, які дають можливість комплексно і синергетично реалізовувати головну мету концепції змісту навчання: молоді фахівці повинні бути здатними ефективно використовувати і розвивати сучасні інфокомунікаційні технології в традиційно гуманітарних соціокультурних сферах суспільного життя. 

Впровадження компетентнісного підходу забезпечується пропорційним і збалансованим охопленням в освітній програмі дисциплін, які тематично поділяються на три напрями:

 • інформаційно-технологічні дисципліни, які вивчають інформаційні технології та комп’ютерну техніку, інтернет-технології, інформаційний менеджмент, адміністрування інформаційних мереж, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, веб-дизайн, електронний документообіг, електронне урядування;
 • інформаційно-аналітичні дисципліни, які вивчають технології аналітико-синтетичного опрацювання інформації, технології задоволення інформаційних потреб, технології інформаційного пошуку та надання інформаційних послуг, технології конкурентної інформаційної розвідки, системний аналіз інформаційної діяльності;
 • соціально-комунікаційні дисципліни, які вивчають ділову комунікацію, соціально-комунікаційні технології, соціальні комунікації в мережі INTERNET, технології документних комунікацій в соціальних системах, стилістику ділових документів, імеджеві стратегії, організацію командної та виставкової роботи, технології гуманізації інформаційного обміну, соціальні мережі в бізнесі, кадровий менеджмент.

Головні акценти зроблено на:

 • управлінні інформацією в сфері бізнесу, органах державної влади та самоврядування;
 • методах організації електронного документообігу;
 • технологіях документних комунікацій у соціальних системах;
 • інформаційній діяльності в органах влади та управління;
 • інформаційному пошуку та розвідці;
 • методах створення і використання інформаційних ресурсів.

Значна увага надається лінгвістичним, комунікаційним та правовим аспектам. Усі дисципліни орієнтовані на вирішення практичних завдань з використанням сучасних технологій Інтернету та соціальних мереж. Особливістю навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є орієнтація на широкий спектр професій, які вважаються найперспективнішими згідно з даними світових аналітичних центрів. Такий підхід є запорукою того, що випускник зможе реалізувати себе як спеціаліст у складних умовах економічної кризи та суспільних трансформацій.

Наші випускники після закінчення навчання працюють на посадах:

 • начальник відділу кадрів;
 • інформаційний аналітик;
 • фахівець з інформаційної діяльності;
 • завідувач канцелярії, архіву;
 • адміністратор системи з електронного документообігу;
 • менеджер з PR, HR та управління контентом;
 • SMM фахівець;
 • референт у службах державної адміністрації;
 • аналітик інформаційних систем, комп’ютерних баз даних;
 • фахівець зі стандартизації та управління якістю;
 • адміністратор та модератор веб-спільнот;
 • професіонал в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів;
 • професіонал в сфері бібліотечної справи тощо.

На випускників спеціальності є запит в органах державної влади та самоврядування, де вони обіймають ключові посади у питаннях налагодження діяльності установи, документообігу та взаємодії з громадянами. Інформаційно-аналітичні компетенції та вміння випускників здійснювати поглиблений інформаційний пошук і розвідку є затребувані у великих підприємствах (на посадах інформаційних аналітиків) та в окремих силових структурах держави (зокрема СБУ).

Вміння організувати ділову комунікацію, високі комунікативні навички, володіння принципами маркетингу та взаємодії з партнерами забезпечує можливість для випускника знайти себе як працівника відділу маркетингу чи реалізувати себе в рекламно-інформаційному і рекрутинговому бізнесі.

Висока комп’ютерна грамотність на рівні професійного адміністратора інформаційних систем відкриває можливість роботи на посадах інженера, системного адміністратора, інтегратора в фірмах малого бізнесу та можливість роботи в аутсорсингових софтверних фірмах.
Унікальні компетенції в галузі управління соціальними спільнотами та формування інтернет-контенту дозволяють реалізувати себе в зовсім нових професіях копірайтера, модератора спільнот та форумів, працювати у відповідних напрямках за схемами фрілансу.

Студенти за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» беруть участь у щорічній міжнародній конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство». 

Випускникам коледжів
Кафедра СКІД проводить активну діяльність по гармонізації навчальних планів з провідними у спеціальності коледжами Львівщини, що дає можливість випускникам коледжів продовжувати навчання на денній формі бакалаврату у Львівській політехніці. Серед коледжів, випускники яких можуть вступати на старші курси спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є коледж «Інфокомунікації», який входить у структуру Львівської політехніки, зручно розташований у центрі Львова та здійснює підготовку молодших спеціалістів.

Для випускників коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста, є можливість продовження навчанняна спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з 2 або 3 курсу за умови ліквідації академічної різниці.

За додатковою інформацією звертайтесь у деканат Інституту гуманітарних та соціальних наук.

  Оновлено 1 рік 2 тижн тому