Каталог наукових розробок


Назва розробки Керівник розробки
101 Дерев’яні конструкції Демчина Б.Г.
102 Скляні балки та плити Демчина Б.Г.
103 Мікропалі, які вдавлюються в ґрунт Демчина Б.Г.
104 Пінобетонні армовані конструкції, що працюють на згин Демчина Б.Г.
105 Розроблення проектної документації Барабаш В.М.
106 Процесори хешування за алгоритмом SHA-1 Мельник В.А.
107 Процесори симетричного блокового шифрування за алгоритмом Triple DES Мельник В.А.
108 Процесори хешування за алгоритмом MD5 Мельник В.А.
109 Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей Максимович В.М.
110 Комп’ютеризована система аналізу металографічних та фрактографічних зображень Журавель І.М.
111 Важковирішувані комбінаторні задачі високої розмірності Базилевич Р.П.
112 Програмне забезпечення для реалізації матричної афінної криптосистеми захисту даних у корпоративних інформаційно-аналітичних системах Грицюк Ю.І.
113 Програмна система автоматизованої розбудови базової онтології "Crocus" Досин Д.Г.
114 Математичне та програмне забезпечення для аналізу температурних режимів мікроелектронних пристроїв з кристалами на жорстких виводах Левус Є.В.
115 Програмне забезпечення для аналізу зображень поверхні металів, напівпровідників та розпізнавання об'єктів Мельник Р.А.
116 Інформаційна технологія обробки персоналізованої медичної інформації Мельникова Н.І.
117 Нейромережева технологія усунення пропусків у даних Цимбал Ю.В.
118 Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління Цмоць І.Г.
119 Комплекс НВІС для синтезу штучних нейронних мереж реального часу Цмоць І.Г.
120 Система моделювання безпровідних сенсорних мереж моніторингу навколишнього середовища Цмоць І.Г.
121 Засоби аналізу безпечності та ризику експлуатації критичних програмних і програмно-технічних комплексів Яковина В.С.
122 Дослідження структури потоків у геометричних неоднорідностях круглих труб засобами візуалізації Чернюк В.В.
123 Методика зменшення нерівномірності шляхової витрати напірних потоків у перфорованих трубопроводах Чернюк В.В.
124 Комбінований сонячний колектор Желих В.М.
125 Удосконалення методів прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків Гнатів Р.М.
126 Лінійні двигуни Харчишин Б.М.
127 Побутові біогазові установки Желих В.М.
128 Блок керування моментними двигунами постійного струму із збудженням від постійних магнітів Оксентюк В.М.
129 Безконтактний трифазний моментний двигун вбудованої конструкції Харчишин Б.М.
130 Безконтактний індукційний давач кута вбудованої конструкції Харчишин Б.М.
131 Укладання галузевих словників сталих словосполук Левченко О.П.
132 Проведення лінгвістичного аналізу тексту Левченко О.П.
133 Бортова апаратура обробки сигналів для багатоспектрального сканера МСУ-М перспективного космічного апарату «Січ-2М» (АОС МСУ-М) Ткаченко В.Ф.
134 Комбінована система електроживлення (в базовій комплектації до 4 кВт) та життєзабезпечення для мобільних радіоелектронних комплексів Антонів Р.О.
135 Основи технології вібраційно-відцентрового зміцнення автомобільних дисків та барабанів коліс літаків із кольорових металів та сплавів Афтаназів І.С.
136 Підвищення міцності і зменшення матеріаломісткості труб бурового обладнання Афтаназів І.С.
137 Підвищення опору зношування гільз бурових помп Афтаназів І.С.
138 Основи технології підвищення довговічності стволів артилерійських гармат Афтаназів І.С.
139 Технологія електрохімічного перероблення застарілих та відпрацьованих металокерамічних виробів Кунтий О.І.
140 Плазмохімічна технологія полімерної сірки Знак З. О.
141 Полімервмісні мастильно-охолоджувальні суміші для процесів лезової та алмазної обробки металів Левицький В.Є.
142 Пристрій для визначення оптимальної тривалості ГНСС вимірів при моніторингу деформацій інженерних споруд Третяк К. Р.
143 Програмні модулі інформаційних полів засобів радіоелектронної боротьби. Синтез радіосигналів з властивостями скритності та імітостійкості Прудиус І.Н.
144 Автоматизована система геодезичного моніторингу Заяць О.С.
145 Малогабаритний комплекс для вимірювання магнітного поля корабля Рахлін Л.І.
146 Надання послуг з технічного захисту інформації Дудикевич В.Б.
147 Сейсмічний датчик вібрації спеціального призначення Дружинін А.О.
148 Висококонцентровані водні емульсії ефірних олій Самарик В.Я.
149 Водопідготовка для пришвидшення росту рослин Старчевський В.Л.
150 Переклад та редагування науково-технічної літератури Левченко О.П.