Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Технологія активації поліолефінових поверхонь з використанням пероксидвмісних мономерів n‑[(алкіл(аралкіл)перокси)метил]акриламідів

Модифікування поверхні поліолефінів дає змогу розширити діапазон їхнього використання (в медицині, автомобіле- та машинобудуванні), збільшити адгезійну міцність спеціальних та декоративних покрить до поверхонь поліолефінів. 
Запропоновано технологію активації (пероксидації) поліолефінових поверхонь шляхом ковалентного прищеплення до її поверхні гетерофункціональних поліпероксидів N‑[(алкіл(аралкіл)перокси)метил] акриламідів.

Основні переваги: 

дозволяє одержувати поліолефінові поверхні з заданими бактерицидними, біо- та гемосумісними властивостями, зокрема поверхні полімерних імплантантів, поверхні з УФ-захистом та з ковалентно прищепленим шаром гелеутворюючого полімеру;

допомагає регулювати адгезійні властивості.

Вирішує проблеми: 

модифікації полімерних поверхонь завдяки контролюванню кількості реакційноздатних пероксидних груп в прищепленому пероксидному шарі.

Пропонуємо: 

продаж ліцензії.