Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Регулятор росту та біоцид для захисту від фітопатогенної мікрофлори при фіторекультивації нафтозабруднених ґрунтів

Потрапляння нафти в ґрунт погіршує його водний і повітряний режими, зумовлює ріст і розмноження мікроорганізмів з фітотоксичними властивостями та пригнічує ріст рослин. З огляду на це при фіторекультивації нафтозабруднених ґрунтів запропоновано використовувати S-етил-4-амінобензентіосульфонат (ЕТС), що виявляє стимулювальну дію на розвиток рослин, покращує їхню стійкість до несприятливих умов, зменшує чисельність та активність фітопатогенної мікрофлори.

Основні переваги: 

високий стимулювальний ефект на ріст рослин на ґрунтах, забруднених нафтою;

пригнічення росту фітопатогенних мікроорганізмів.

Вирішує проблеми: 

відновлення довкілля; розширення асортименту агрохімікатів.

Пропонуємо: 

продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня.

Право власності: 
Заявка № u 2017 07007 від 03.07.2017 р.