Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Основи технології очищення природних і технологічних газів від сірководню з одержанням дрібнодисперсної сірки

Очищення газів від сірководню здійснюється циркулювальним поглинальним розчином на основі натрію карбонату та хінгідрону. У результаті окиснення хемосорбованого сірководню хінгідронним каталізатором, що міститься в поглинальному розчині, утворюється дрібнодисперсна (3...5 мкм) сірка. Одержану сірку можна використовувати у виробництві препаратів для сільського господарства чи матеріалів для будівельної галузі. Хінгідронний каталізатор у поглинальному розчині регенерують повітрям і розчин повертають на очищення газів. 

Основні переваги: 

високий ступінь очищення газів (95…99,9%);

утилізація сірководню з одержанням цінного напівпродукту – пасти або порошку дрібнодисперсної сірки;

екологічність.

Вирішує проблеми: 

очищення газів від сірководню; підвищення корозійної стійкості обладнання; захисту довкілля від продуктів спалювання сірковмісних газів на факелі чи на електрогенерувальних установках.

Пропонуємо: 

продаж технічної документації, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня.

Право власності: 
ПУ № 77307 від 15.11.2006 р.
ПУ № 80134 від 27.08.2007 р.
ПУ № 50021 від 25.05.2010 р.