Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Біоциди для захисту нафтопродуктів та матеріалів від біовпливів

Нафтопродукти та інші матеріали з високим відсотком вмісту вуглеводнів можуть змінювати свої основні експлуатаційні властивості внаслідок біологічних впливів. З огляду на це запропоновано високоефективний біоцид для захисту нафтопродуктів, емульсій, емульсолів, фарб і ґрунтовок, мастильно-охолоджувальних рідин (МОР), мінеральних олій, обладнання циркуляційних систем водопостачання та охолодження нафтопереробних підприємств, матеріалів та обладнання на заводах виробниках від біовпливів.

Основні переваги: 

збільшення терміну експлуатації обладнання підприємств;

покращення технологічних, експлуатаційних, фізико-хімічних та санітарно-гігієнічних властивостей МОР, фарб і ґрунтовок;

скорочення витрат емульсолу;

створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці та зниження ступеня забруднення навколишнього середовища.

Вирішує проблеми: 

захисту нафтопродуктів, МОР, матеріалів та обладнання циркуляційних систем водопостачання та охолодження нафтопереробних підприємств від біовпливів.

Пропонуємо: 

продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня.

Право власності: 
ПУ № 14985 від 15.06.2006 р.
ПУ № 63325 А від 15.01.2004 р.