Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Автоматизована система формоутворення виробів машинобудування

В основу системи покладено аналіз методів оброблення поверхонь деталей машин різанням і пластичним деформуванням та комплекс функціональних модулів і аналітично-прикладних програм формування точнісних, термічно-деформаційних, мікрогеометричних та структурно-фазових параметрів оброблюваних поверхонь на основі створених імітаційних реологічних моделей

Основні переваги: 

можливість прогнозування параметрів якості поверхонь виробів машинобудування на стадії технологічної підготовки виробництва з метою досягнення оптимального комплексу їх експлуатаційних властивостей і забезпечення максимального ресурсу;

система є основою вдосконалення систем конструкторсько- технологічної підготовки виробництва і, зокрема, автоматизованого проектування технологічних процесів виробництва виробів, які мають функціонально-важливі поверхні, що підлягають в процесі експлуатації підвищеним механічним, температурним, хімічним, триботехнічним навантаженням або їх поєднанням;

реалізація комплексу оперативних методів аналізу структури та параметрів технологічних операцій та переходів, що пов’язують результати напружено-деформованого стану поверхонь виробу в процесі їх оброблення з етапом прогнозування якості його життєвого циклу із врахуванням умов потенційної експлуатації цього виробу в машині або механізмі.

Вирішує проблеми: 

дозволяє здійснити імітаційне моделювання мікротопології оброблюваних поверхонь, залишкових напружень 1 та 2 роду та залишкових деформацій; забезпечує комплекс необхідних експлуатаційних властивостей поверхонь на етапі проектування їх технології

Пропонуємо: 

комплекс прикладних програм для проектування методів і технологій обробки поверхонь деталей, якими забезпечуємо формування параметрів точності, деформаційних, термодинамічних, мікрогеометричних, структурно-фазових параметрів оброблюваних поверхонь