Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.018 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гутіва Богдана Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право 081 Право

Разова СВР ДФ 35.052.018 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гутіва Богдана Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право 081 Право
Голова ради: 
д.ю.н., професор Жаровська Ірина Мирославівна
Номер телефону: 
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту: 
23.07.2020
Спеціальність: 
081 Право
Науковий керівник: 
к.ю.н., проф. Тищик Борис Йосипович
Автор дисертації: 
Гутів Богдан Ігорович
Назва дисертаційної роботи: 
Становлення та розвиток Держави-міста Ватикан: історико-правове дослідження
Дата захисту: 
28.08.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації