Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мигаля Романа Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Разова СВР ДФ 35.052.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мигаля Романа Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право
Голова ради: 
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
Номер телефону: 
258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту: 
26.08.2020
Спеціальність: 
081 Право
Автор дисертації: 
Мигаль Роман Васильович
Назва дисертаційної роботи: 
Катування: кримінологічний аспект
Дата захисту: 
15.10.2020 - 11:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації