Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іващишин Ганни Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна ін

Разова СВР ДФ 35.052.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іващишин Ганни Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія
Голова ради: 
д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна
Номер телефону: 
(032) 258-26-50
Дисертацію прийнято до захисту: 
21.07.2020
Спеціальність: 
192 Будівництво та цивільна інженерія
Науковий керівник: 
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Автор дисертації: 
Іващишин Ганна Степанівна
Назва дисертаційної роботи: 
Низькоемісійні змішані цементи та модифіковані бетони і будівельні розчини на їх основі
Дата захисту: 
04.09.2020 - 13:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації