Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завади Ярини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Голова ради: 
д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
Номер телефону: 
258-21-89
Дисертацію прийнято до захисту: 
07.07.2020
Спеціальність: 
052 Політологія
Автор дисертації: 
Завада Ярина Ігорівна
Назва дисертаційної роботи: 
Іранська ядерна програма в контексті світової та регіональної безпеки
Дата захисту: 
03.09.2020 - 14:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації