Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хабюка Андрія Ярославовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Разова СВР ДФ 35.052.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хабюка Андрія Ярославовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Голова ради: 
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Номер телефону: 
(032)2582582
Дисертацію прийнято до захисту: 
27.07.2020
Спеціальність: 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Науковий керівник: 
д.пед.н., проф. Сікорський Петро Іванович
Автор дисертації: 
Хабюка Андрія Ярославовича
Назва дисертаційної роботи: 
Інтеграція інформаційно-комунікаційних і традиційних технологій у підвищенні кваліфікації вчителя предмету«Захист Вітчизни»
Дата захисту: 
14.09.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації