Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сливки Богдана Степановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки

Голова ради: 
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Номер телефону: 
(032) 258-26-23
Дисертацію прийнято до захисту: 
20.07.2020
Спеціальність: 
011 Освітні, педагогічні науки
Науковий керівник: 
д.пед.н., проф. Козловський Юрій Михайлович
Автор дисертації: 
Сливка Богдан Степанович
Назва дисертаційної роботи: 
Розвиток християнської моралі дошкільників засобами пастирської діяльності в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття
Дата захисту: 
02.10.2020 - 11:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації