Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кобрин Надії Зіновіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки

Голова ради: 
д.пед.н., доц. Блавт Оксана Зіновіївна
Номер телефону: 
(032) 276-43-80
Дисертацію прийнято до захисту: 
16.04.2020
Спеціальність: 
011Освітні, педагогічні науки
Автор дисертації: 
Кобрин Надія Зіновіївна
Назва дисертаційної роботи: 
Розвиток професійної освіти фахівців з медичної інформатики у Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Дата захисту: 
21.07.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації