Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гузій Іванни Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями

Голова ради: 
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Номер телефону: 
(032) 258-26-23
Дисертацію прийнято до захисту: 
16.04.2020
Спеціальність: 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями»)
Автор дисертації: 
Гузій Іванна Степанівна
Назва дисертаційної роботи: 
Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Дата захисту: 
21.07.2020 - 09:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації