Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ковальчук Софії Віталівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: 
Жаровська Ірина Мирославівна
Номер телефону: 
(032) 258-30-23
Дисертацію прийнято до захисту: 
31.03.2020
Спеціальність: 
081 Право
Автор дисертації: 
Ковальчук Софія Віталіївна
Назва дисертаційної роботи: 
Правові засади взаємодії громадянського суспільства та органів публічної влади в умовах становлення демократичної правової держави в Україні
Дата захисту: 
11.07.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації