Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Болібрух Наталії Борисівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: 
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Номер телефону: 
(032) 258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту: 
22.06.2020
Спеціальність: 
081 Право
Автор дисертації: 
Болібрух Наталія Борисівна
Назва дисертаційної роботи: 
Кримінологічна модель особистості студента закладу вищої освіти, який вчиняє корисливо-насильницький злочин проти власності
Дата захисту: 
11.09.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації