Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Катишевої Вікторії В’ячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

Голова ради: 
д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович
Номер телефону: 
(032) 258-32-24
Дисертацію прийнято до захисту: 
05.02.2020
Спеціальність: 
101 Екологія
Автор дисертації: 
Катишева Вікторія В’ячеславівна
Назва дисертаційної роботи: 
Підвищення рівня екологічної безпеки атмосфери поглинанням вуглекислого газу хлорофілвмісними мікроводоростями
Дата захисту: 
22.07.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації