Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рудницького Івана Львовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: 
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Номер телефону: 
(032) 258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту: 
13.01.2020
Спеціальність: 
081 Право
Автор дисертації: 
Рудницький Іван Львович
Назва дисертаційної роботи: 
Особливості виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами
Дата захисту: 
28.02.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Аудіозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації