Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Разова СВР ДФ 35.052.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кереуш Дар"ї Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

Голова ради: 
д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна
Номер телефону: 
(032) 258-26-16, (032) 258-26-16
Дисертацію прийнято до захисту: 
09.12.2019
Спеціальність: 
193 Геодезія та землеустрій
Автор дисертації: 
Кереуш Дар"я Іванівна
Назва дисертаційної роботи: 
Методологія ефективного використання земельних ресурсів для розвитку сонячної енергетики на основі дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій
Дата захисту: 
23.01.2020 - 14:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

 

Аудіозапис захисту дисертації Кереуш Дар"ї

Відеозапис захисту дисертації