Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Методи активізації творчості дизайнера засобами комп'ютерних технологій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата мистецтвознавства
Автор: 
Габрель Тарас Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.мист., проф. Боднар Олег Ярославович
Спеціальність: 
17.00.07 - дизайн
Дата захисту: 
08.02.2018
Статус: 
захищена