Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Розвиток теоретичних засад змісту освіту в середніх школах України (друга половина XIX - початок XX століття)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Вихрущ Наталія Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., проф. Щербяк Юрій Адамович
Спеціальність: 
13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
21.09.2020
Статус: 
захищена