Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Турчин Ірина Михайлівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.пед.н., доц. Заячківська Надія Михайлівна
Спеціальність: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
18.12.2018
Статус: 
захищена