Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Столярчук Леся Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Спеціальність: 
13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
Дата захисту: 
05.02.2020
Статус: 
захищена