Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Ставкова Софія Георгіївна
Науковий керівник / консультанти: 
к.пед.н., доц. Гайдук Ніна Михайлівна
Спеціальність: 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Дата захисту: 
19.06.2018
Статус: 
подана