Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США.

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Смолікевич Надія Романівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., проф. Кошманова Тетяна Сергіївна
Спеціальність: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
18.12.2018
Статус: 
захищена